Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116
Adresa školy: Ulice: Vodárenská 2116
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Ředitel:Mgr. Jaroslav Feřtek
Kontakt na školu Telefon: 312 681 167
Mobil: 733 395 899
Email: 8.zskladno@seznam.cz
Web: www.8zsamskladno.cz
IČ:48707104
RED-IZO:600044084
Zřizovatel:Statutární město Kladno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Divadelní 1740
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:107511428
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 43
Aktuální počet dětí: 43
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 585
Školní vzdělávací program: ŠVP_Svět_kolem_nás - verze 09 2016.pdf (1125,9 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ.pdf (387,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Vodárenská 2116
Obec: Kladno - Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 167
Fax: 312 681 167
IZO:102086940
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 690
Aktuální počet žáků: 605
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 1, 3, 5, 9, 10, 16
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hod. (za nepříznivého počasí i dříve)
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50 hod.
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce školy 2011-2020.pdf (272,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP- Škola porozumění.pdf (4156,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD - 2012-2016.pdf (375,2 KB)
Školní řád: Školní řád platný od 09-2013 - včetně dodatku č.1.pdf (575,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2014-2015 čistopis.pdf (1675,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Snahou školy je poskytnout co nejpestřejší nabídku prostřednictvím řady volitelných a nepovinných předmětů a zájmových útvarů.
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, - podzimní setkání předškoláků, nejmenších školáků, rodičů a zaměstnanců školy; - vánoční setkání s rodiči; - zahradní slavnosti; - oborové práce žáků 9. ročníku; - veřejné prezentace práce zájmových útvarů; - zahraniční žákovské zájezdy a další drobnější akce., besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Škola udržitelného rozvoje 2.stupně, Operační programy "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (EU Peníze školám, Dotkněte se inovací, Cestou přírodovědných a technických oborů) a "Věda, výzkum, vzdělávání"
Domácí spolupráce : SŠ a OU v Kladně a okolí (velmi úzká spolupráce se Sportovním gymnáziem, dále Střední zdravotnická škola, SPŠ stavební a Obchodní akademie, SPŠ strojní a elektro), Magistrát města Kladna, MP Kladno, Policie ČR aj.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, V přípravě jsou ročníkové sportovní kurzy (v každém roce zaměření na jinou skupinu sportů). Velký prostor dostávají týmové sporty (florbal, vybíjená, volejbal, softbal, kopaná, košíková) a také atletika., turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Specifické formy podpory žákům: Skupiny pro nápravu specifických poruch učení, v Aj, Čj a M práce ve výkonnostně homogenních skupinách, osobní konzultace (slabší žáci), příprava žáků na olympiády a soutěže (nadaní žáci), osobní konzultace s rodiči
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Provoz ŠD.pdf (172,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: turistické, hudební, - dopravní kroužek, ICT, sportovní, jazykové, taneční, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, PC informační koutek (vestibul školy), herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, - internetové stránky školy - místní tisk, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Vodárenská 2116
Obec: Kladno-Kročehlavy
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 681 167
IZO:113200048
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Divadelní 1740
Obec: Kladno
Kraj: Středočeský
PSČ: 272 01
Kontakt na školu:
IZO:181074907