Zde může být obrázek školy.

Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Slaný, Rabasova 821, okres Kladno
Adresa školy: Ulice: Rabasova 821
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Ředitel:Mgr. Jitka Sachlová
Kontakt na školu Telefon: 312 510 020
Email: reditel@3zsslany.cz
Web: www.3zsslany.cz
IČ:43776752
RED-IZO:600044319
Zřizovatel:Město Slaný
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Rabasova 821
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 510 020
IZO:102102163
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Koncepce školy: Charakteristika školy.pdf (123,9 KB)
Školní vzdělávací program: Skola pro vechny 2017-18.pdf (1687,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP Druzina.pdf (122,3 KB)
Školní řád: skolni rad 18-19.pdf (352,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_17-18.zip (549,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Škola pro udržitelný rozvoj
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v Pegnitz
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, společenské hry, programování/robotika, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rabasova 821
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 510 025
IZO:113200111
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Rabasova 821
Obec: Slaný
Kraj: Středočeský
PSČ: 274 01
Kontakt na školu: Telefon: 312 510 020
IZO:108002764