Logo školy

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín
Adresa školy: Ulice: Vrchlického 236
Obec: Velký Osek
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 51
Ředitel:Mgr. Zuzana Strejčková
Kontakt na školu Telefon: 321 795 551
Mobil: 602 189 823
Email: reditelna@zsvelkyosek.cz
Web: www.zsvelkyosek.cz
IČ:46390529
RED-IZO:600045480
Zřizovatel:Obec Velký Osek
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vrchlického 236
Obec: Velký Osek
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 51
Kontakt na školu: Telefon: 321 795 551
IZO:046390529
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 357
Dny otevřených dveří (termín/y): 17.5.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: 2019-24.pdf (284,1 KB)
Školní řád: dodatek č.2 ŠŘ.pdf (188,7 KB)
Řád školní družiny od 1_9_2020.docx (57,7 KB)
školní_řád 1_9_2018.pdf (640,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 22 1.pdf (918,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, výlety
Domácí spolupráce : Diakonie Libice nad Cidlinou, Speciální školy Poděbrady
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní klub - rozvrh: ŠK rozvrh.pdf (389,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, přírodovědné, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vrchlického 236
Obec: Velký Osek
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 51
Kontakt na školu: Telefon: 321 795 551
IZO:113300425
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 500,- Kč za pololetí
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:00 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Vrchlického 236
Obec: Velký Osek
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 51
Kontakt na školu: Telefon: 321 795 551
IZO:150013302
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 140 - 720 Kč
Umístění školního klubu: v areálu ZŠ, v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:15 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:30 - 15:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vrchlického 236
Obec: Velký Osek
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 51
Kontakt na školu: Telefon: 321 795 551
IZO:002702398
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 34 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne