Logo školy

Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Velký Osek, okres Kolín
Adresa školy: Ulice: Vrchlického 236
Obec: Velký Osek
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 51
Ředitel:Mgr. Zuzana Strejčková
Kontakt na školu Telefon: 321 795 551
Mobil: 602 189 823
Email: reditelna@zsvelkyosek.cz
Web: www.zsvelkyosek.cz
IČ:46390529
RED-IZO:600045480
Zřizovatel:Obec Velký Osek
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vrchlického 236
Obec: Velký Osek
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 51
Kontakt na školu: Telefon: 321 795 551
IZO:046390529
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 334
Dny otevřených dveří (termín/y): zrušeny - Covid 19
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce 2015_2019.pdf (383,8 KB)
Školní řád: Řád školní družiny od 1_9_2020.docx (57,7 KB)
školní_řád 1_9_2018.pdf (640,2 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2019_2020.docx (3301,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce : Diakonie Libice nad Cidlinou, Speciální školy Poděbrady
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: doučování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní klub - rozvrh: ŠK rozvrh.pdf (389,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, zdravotnické, sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, vyhrazená učebna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vrchlického 236
Obec: Velký Osek
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 51
Kontakt na školu: Telefon: 321 795 551
IZO:113300425
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 500,- Kč za pololetí
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:00 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Vrchlického 236
Obec: Velký Osek
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 51
Kontakt na školu: Telefon: 321 795 551
IZO:150013302
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 140 - 720 Kč
Umístění školního klubu: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:15 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:30 - 15:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vrchlického 236
Obec: Velký Osek
Kraj: Středočeský
PSČ: 281 51
Kontakt na školu: Telefon: 321 795 551
IZO:002702398
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 34 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne