Zde může být obrázek školy.

Základní škola Tuklaty, okres Kolín

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Tuklaty, okres Kolín
Adresa školy: Ulice: Na Rafandě 14
Obec: Tuklaty
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 82
Ředitel:Mgr. Ludmila Plesná
Kontakt na školu Telefon: 359 602 006
Mobil: 608 263 411
Email: zstuklaty@seznam.cz
Web: http://www.zstuklaty.estranky.cz/
IČ:71160663
RED-IZO:600045498
Zřizovatel:Obec Tuklaty
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Tuklaty, Na Rafandě 14
Obec: Úvaly
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 82
Kontakt na školu: Telefon: 281 981 744
IZO:002174235
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 103
Aktuální počet žáků: 92
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 484
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2013 - 2020.docx (47,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva za šk. r. 2014-15.docx (3071,8 KB)
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola, Škola pro udržitelný rozvoj
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Alternativní písmo:
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní psycholog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, literárně-dramatické, taneční, společenské hry, technické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, www.zstuklaty.estranky.cz
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Tuklaty 14
Obec: Úvaly
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 82
Kontakt na školu: Telefon: 281 981 739
IZO:113300433
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Rafandě 14
Obec: Tuklaty
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 82
Kontakt na školu:
IZO:181095556