Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jana Václava Sticha - Punta Žehušice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jana Václava Sticha - Punta Žehušice
Adresa školy: Ulice: Ke Křížku 190
Obec: Žehušice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 75
Ředitel:Mgr. Jan Kramář
Kontakt na školu Telefon: 327 399 135
Email: skola@zehusice.cz
Web: http://www.zszehusice.cz
IČ:75034603
RED-IZO:600046541
Zřizovatel:Obec Žehušice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Ke Křížku 190
Obec: Žehušice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 75
Kontakt na školu: Telefon: 327 399 135
Fax: 327 399 135
IZO:102226971
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 183
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.40 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, zeměpis, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléčné výrobky
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), chovatelské
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Žehušice 190
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 75
Kontakt na školu: Telefon: 327 399 135
IZO:113400373
Školní klub
Adresa: Ulice: Ke Křížku 190
Obec: Žehušice
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 75
Kontakt na školu: Telefon: 327 399 135
Fax: 327 399 135
IZO:181037416
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Žehušice 190
Kraj: Středočeský
PSČ: 285 75
Kontakt na školu: Telefon: 327 399 135
IZO:102774455