Zde může být obrázek školy.

Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Mělník, Jaroslava Seiferta 148, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jaroslava Seiferta 148
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Ředitel:Mgr. Michaela Vacková
Kontakt na školu Telefon: 315 622 374
Mobil: 602 181 620
Email: seifert.melnik@seznam.cz
Web: http://www.seifert-melnik.cz
IČ:47011327
RED-IZO:600047369
Zřizovatel:Město Mělník
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jaroslava Seiferta 148
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 622 374
IZO:047011327
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 446
Dny otevřených dveří (termín/y): Zájemci mohou navštívit školu kdykoliv po dohodě s vedením školy
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 474
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.00 družina, 7.30 ostatní žáci
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP K6 JAS.zip (2266,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: vzdelavaci_program_skolni_druziny_2017.doc (132,6 KB)
Školní řád: skolni-rad.pdf (587,3 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_zs_melnik_2017-18.pdf (4237,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol
Domácí spolupráce : Spolupráce s mělnickými MŠ, ZŠ a SŠ, MP, MEKUC, DDM Mělník, MÚ, ACET a další
Mezinárodní spolupráce: Partnerské školy: Jean-Clermont Schule Oranienburg, Německo; IES Zurbaran, Navalmoral de la Mata, Španělsko; zahraniční zájezdy do Velké Británie, Německa, Rakouska, Polska, Itálie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, italský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: kombinace klasické výuky a činnostního učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Konzultační hodiny pro žáky, doučování, příprava na přijímací zkoušky. Školní asistentky pro pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem. Široká nabídky volnočasových aktitvit. Podpora nadaných žáků - soutěže, určené předměty ve vyšších ročnících.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, tělocvična - volnočasové aktivity
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Jaroslava Seiferta 148
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 622 374
Fax: 315 622 374
IZO:113500661
Školní klub
Adresa: Ulice: Jaroslava Seiferta 148
Obec: Mělník
Kraj: Středočeský
PSČ: 276 01
Kontakt na školu: Telefon: 315 622 374
IZO:181025922