Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha - východ

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Klecany, okres Praha - východ
Adresa školy: Ulice:
Obec: Klecany 375
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 67
Ředitel:Mgr. Jaroslava Barešová
Kontakt na školu Telefon: 284 892 914
Mobil: 773 482 483
Email: zs@zsmsklecany.cz
Web: zsmsklecany.cz
IČ:75033852
RED-IZO:600052249
Zřizovatel:Město Klecany
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Klecany 422
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 67
Kontakt na školu: Telefon: 284 890 165
IZO:107515903
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 175
Aktuální počet dětí: 169
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 371, 374
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 560
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Klecany 375
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 67
Kontakt na školu: Telefon: 284 890 165
IZO:102438439
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 620
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.3.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: areál je oplocen, vstup do areálu ochráněn časovým zámkem, jednotlivé pavilony se zamykají
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 371, 374
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30 do ŠD; jinak v 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: vp-nase-skola.pdf (3062,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (151,7 KB)
Školní řád: SKOLNI RAD 2020-2021.pdf (769,1 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 21_22.pdf (2191,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, biologie, knihovna, chemie, praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Spolupráce se školami z regionu, úřadem práce, Městskou policií, PPP
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, španělský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: podpora žákům s IVP, PPL, nadaným žákům
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, rukodělné, taneční, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, studovna/knihovna, herna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Klecany 375
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 67
Kontakt na školu: Telefon: 284 890 165
IZO:108053164
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 350
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, webové stránky, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Klecany 375
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 67
Kontakt na školu: Telefon: 284 890 165
IZO:113800011
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Klecany 422
Kraj: Středočeský
PSČ: 250 67
Kontakt na školu: Telefon: 284 892 914
IZO:181043114