Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram
Adresa školy: Ulice: Chlum 16
Obec: Nalžovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 93
Ředitel:Mgr. Jaroslava Procházková
Kontakt na školu Telefon: 318 864 157
Email: zsmschlum@volny.cz
Web: http://www.zsamschlum.cz
IČ:71000461
RED-IZO:600054454
Zřizovatel:Obec Nalžovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Chlum 16
Obec: Nalžovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 93
Kontakt na školu: Telefon: 318 864 218
IZO:114000123
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): jaro nebo podzim
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: ráno školnice, pak na školní automatické otevírání dveří na zvonek
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Sedlčany-Radíč,Sedlčany-Praha
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 250
Školní vzdělávací program: švp_mš_od_1_9_2018.doc (387,6 KB)
Školní řád: školní řád nový, aktualizace k 1.9.2017.docx (32,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: přírodovědné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: místní podnikatelé, MAS
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování, turistika
Specifické formy podpory dětem: logopedické chvilky
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Chlum 16
Obec: Nalžovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 93
Kontakt na školu: Telefon: 318 864 218
IZO:114001448
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 108
Dny otevřených dveří (termín/y): jaro nebo podzim
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: ráno školnice, pak školní automatizované otevírání dveří na telefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Sedlčany-Radíč, Sedlčany-Praha
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_PRO_ŠD.rtf (142,2 KB)
Školní řád: směrnice 26-13 školní řád.doc (131,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ ZŠ 2017-2018.docx (98,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, Školní mléko, WOSA, Recyklohraní, MAS, EU OP VVV
Domácí spolupráce : se Sdružením obcí Sedlčanska, místní podnikatelé
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plány pro žáky s SPU a tělesnými vadami, školní asistent
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: možno v každé učebně
Zájmové činnosti: mladí hasiči, řezbářství, výtvarné (např. malování, keramika), technické, turistické, sportovní, taneční, chovatelské
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní internetové stránky, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Chlum 16
Obec: Nalžovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 93
Kontakt na školu: Telefon: 318 864 218
IZO:114001456
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chlum 16
Obec: Nalžovice
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 93
Kontakt na školu: Telefon: 318 864 218
IZO:114001464
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 22-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne