Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Obořiště, okres Příbram

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Obořiště, okres Příbram
Adresa školy: Ulice:
Obec: Obořiště 100
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 12
Ředitel:Mgr. Jiřina Kubečková
Kontakt na školu Telefon: 318 586 031
Email: skola.oboriste@seznam.cz
Web: www.zsoboriste.cz
IČ:75030004
RED-IZO:600054683
Zřizovatel:Obec Obořiště
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Obořiště 100
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 12
Kontakt na školu: Telefon: 318 586 031
IZO:114000620
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 26
Aktuální počet dětí: 26
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Škola je otevřena od: 6.30 hodin
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Obořiště 100
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 12
Kontakt na školu: Telefon: 318 586 031
IZO:114002126
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 32
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: jazykové, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Obořiště 100
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 12
Kontakt na školu: Telefon: 318 586 031
IZO:114002134
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 130,- Kč
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.45 - 16.00 hodin
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, telefon
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Obořiště 100
Kraj: Středočeský
PSČ: 262 12
Kontakt na školu: Telefon: 318 586 031
IZO:114000638
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 40,. Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne