Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Dukelská 11, České Budějovice
Adresa školy: Ulice: Dukelská 11
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Hnilička
Kontakt na školu Telefon: 386 355 860
Email: zdenek.hnilicka@zsdukelska.cz
Web: www.zsdukelska.cz
IČ:62537873
RED-IZO:600057798
Zřizovatel:Statutární město České Budějovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Dukelská 11
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 386 355 860
IZO:107720230
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 753
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2019.pdf (131,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-ZV-2021-22.pdf (3573,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2020.pdf (348,5 KB)
Školní řád: 3.0.Dodatek školního řáduDV.pdf (654,2 KB)
3. ŠŘ ZŠ Dukelská 11, ČB.pdf (854,5 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ20202021.doc.pdf (4656,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: výtvarné, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, zahradní slavnosti, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Fakultní škola PF JU ČB
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: hudební, ICT, sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika, literárně-dramatické, přírodovědné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dukelská 11
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 01
Kontakt na školu: Telefon: 386 355 860
IZO:114200611
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Novohradská 115
Obec: České Budějovice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 370 08
Kontakt na školu: Telefon: 386 355 860
IZO:114201358