Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Malonty

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Malonty
Adresa školy: Ulice:
Obec: Malonty 26
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 91
Ředitel:Mgr. Jana Stejskalová
Kontakt na školu Telefon: 380 325 164
Email: reditelna@zsmalonty.cz
Web: http://www.zsmalonty.cz/
IČ:00583651
RED-IZO:600059111
Zřizovatel:Obec Malonty
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Malonty 148
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 91
Kontakt na školu: Telefon: 380 325 164
IZO:107531844
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 70
Dny otevřených dveří (termín/y): 2. 5. 2019
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, keramický kroužek, hra na flétnu - kroužek, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Domácí spolupráce: Policie ČR, Městská policie Kaplice, SDH Malonty, fond SIDUS,
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: PO, IVP
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Malonty 26
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 91
Kontakt na školu: Telefon: 380 325 164
IZO:000583651
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 140
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Vstup do školy umožněn od: 6.15 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Elixír do škol (Nadace ČS)
Specifické formy podpory žákům: Doučování a kluby v rámci projektu Mimoškolní aktivity II, PO, doučování dle aktuální potřeby.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, sportovní, jazykové, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Malonty 26
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 91
Kontakt na školu: Telefon: 380 325 164
IZO:130000136
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Malonty 148
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 91
Kontakt na školu: Telefon: 380 325 164
IZO:102427925
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 33
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne