Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kaplice, Školní 226

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kaplice, Školní 226
Adresa školy: Ulice: Školní 226
Obec: Kaplice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 41
Ředitel:Mgr. Pavel Petr
Kontakt na školu Telefon: 380 347 910
Email: skola@zsskolnikaplice.cz
Web: www.zsskolnikaplice.cz
IČ:00583669
RED-IZO:600059120
Zřizovatel:Město Kaplice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 226
Obec: Kaplice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 41
Kontakt na školu: Telefon: 380 347 910
Fax: 380 312 366
IZO:000583669
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 424
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy ZŠŠ226 2018-24.pdf (479,2 KB)
Školní vzdělávací program: SVP.pdf (2061 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP Sd.pdf (161,3 KB)
Školní řád: SM 02 Školní řád final.pdf (525,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy 2019-2020.pdf (1177,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, chemie, zeměpis, hudební výchova, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Certifikáty škol: Finančně gramotná škola Prověřená společnost 2021
Mezinárodní spolupráce: Rainbach, Freistadt - Rakousko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: Klasická výuka doplněná o prvky činnostního učení
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci - matematika, atletika
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Omlenická 436
Obec: Kaplice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 41
Kontakt na školu: Telefon: 380 312 340
Fax: 380 312 366
IZO:114300143
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 226
Obec: Kaplice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 41
Kontakt na školu: Telefon: 380 312 367
IZO:102427381
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 30 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne