Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Lodhéřov, okres Jindřichův Hradec
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lodhéřov 187
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 26
Ředitel:Mgr. Karel Král
Kontakt na školu Telefon: 384 385 155
Email: reditel@zslodherov.cz
Web: http://www.zslodherov.cz
IČ:70986550
RED-IZO:600060284
Zřizovatel:Obec Lodhéřov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lodhéřov 141
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 26
Kontakt na školu: Telefon: 384 385 200
Fax: není
IZO:114400547
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 16
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy.pdf (102,6 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: -
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 550
Školní vzdělávací program: MŠ ŠVP 2018 .pdf (376,4 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ - od 1.9.2020.pdf (169,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: -
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdraví dětem, Zdravá 5
Domácí spolupráce: základní škola, SDH, policie ČR
Mezinárodní spolupráce: -
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, bruslení, turistika
Specifické formy podpory dětem: logopedie
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lodhéřov 187
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 26
Kontakt na školu: Telefon: 384 385 155
Fax: není
IZO:107720931
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 26
Aktuální počet žáků: 15
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní řád: Školní řád Lodhéřov od 1.9. 2020.pdf (311,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_2020.pdf (246,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, přírodovědné, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol, Veselé zoubky, Sazka Olympijský víceboj, 72 hodin-Ruku na to, Planeta Země 3000, Aktivní škola
Certifikáty škol: Bezpečná škola, Férová škola
Domácí spolupráce : Obec Lodhéřov, Sbor dobrovolných hasičů Lodhéřov, Myslivecké sdružení Čerťák, Policie ČR
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Sněhuláci pro Afriku, 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, poskytování podpůrných opatření
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: ROZVRH HODIN hromadný 2020-21.pdf (124,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lodhéřov 187
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 26
Kontakt na školu: Telefon: 384 385 155
Fax: není
IZO:114400326
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lodhéřov 141
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 26
Kontakt na školu: Telefon: 384 385 200
Fax: není
IZO:114400555
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne