Zde může být obrázek školy.

Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592
Adresa školy: Ulice: sídliště Vajgar 592, Jindřichův Hradec III
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:Mgr. Jana Šperlová
Kontakt na školu Telefon: 384 323 331
Email: info@4zsjh.cz
Web:
IČ:70876908
RED-IZO:600060471
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vajgar 592
Obec: Jindřichův Hradec III
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 331
Fax: 384 323 331
IZO:107721147
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 282
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.5.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobý plán školy 2020-2025.pdf (272,8 KB)
Školní vzdělávací program: SVP.rar (2292,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Školní klub.pdf (216,8 KB)
ŠVP Školní družina.pdf (1159,5 KB)
Školní řád: Školní řád.pdf (197,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (2098,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: spolupráce ZŠ s nadačním fondem Qiido - vyhledávání a vzdělávání mimořádně inteligenčně nadaných dětí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Qiido, Šablony II,
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, přírodovědné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vajgar 592
Obec: Jindřichův Hradec III
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 331
Fax: 384 323 331
IZO:114400121
Školní klub
Adresa: Ulice: sídliště Vajgar 592, Jindřichův Hradec III
Obec: Jindřichův Hradec
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu:
IZO:181083469
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Vajgar 592
Obec: Jindřichův Hradec III
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 323 331
Fax: 384 323 331
IZO:150034962