Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu
Adresa školy: Ulice:
Obec: Rapšach 290
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 07
Ředitel:Mgr. Wipplinger Martin
Kontakt na školu Telefon: 384 786 120
Mobil: 602 523 569
Email: skola@rapsach.cz
Web: http://www.rapsach.cz/skola1/index.html
IČ:70873771
RED-IZO:600060543
Zřizovatel:Obec Rapšach
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Londonská 268
Obec: Rapšach
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 07
Kontakt na školu: Telefon: 384 786 120
Fax: 384 786 120
IZO:107532514
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rapšach 290
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 07
Kontakt na školu: Telefon: 384 786 120
Fax: 384 786 120
IZO:107721210
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 107
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.5.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: KONCEPCE rozvoje ZŠ 2016_2020.docx (58,8 KB)
Školní vzdělávací program: NOVÝ PAPRSEK.pdf (10032,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (565,4 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ a MŠ v Rapšachu pro rodiče a žáky.docx (160,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1617.pdf (1147,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, sportovní dny, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Pedagogická podpora
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, technické, turistické, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Rapšach 290
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 07
Kontakt na školu: Telefon: 384 786 120
Fax: 384 786 120
IZO:114400199
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Rapšach 290
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 07
Kontakt na školu: Telefon: 384 786 120
IZO:102503907