Zde může být obrázek školy.

Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Kamenice nad Lipou, okres Pelhřimov
Adresa školy: Ulice: Vackova 125
Obec: Kamenice nad Lipou
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 70
Ředitel:Mgr. Vladimír Dobal
Kontakt na školu Telefon: 565 432 229
Email: info@zskamenicenl.cz
Web: www.zskamenicenl.cz
IČ:75001225
RED-IZO:600061388
Zřizovatel:Město Kamenice nad Lipou
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Vackova 125
Obec: Kamenice nad Lipou
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 70
Kontakt na školu: Telefon: 565 432 229
Fax: 565 432 589
IZO:107721473
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 840
Aktuální počet žáků: 466
Dny otevřených dveří (termín/y): nebyly
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2018
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2018
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD není
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:00 h
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje ZŠ KnL 2016-2020.doc (67,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV - ZŠ Kamenice nad Lipou, od 1. 9. 2016.docx (686,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Příloha č. 1 Školní vzdělávací program školní družiny.docx (313,7 KB)
Školní řád: Jana 2 -Školnířád1.9.2015-opravaEva_DADA.docx (1017,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018 nová 2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.pdf (385,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Ovoce a mléko do škol, IKAP, Podpora výuky plavání v ZŠ, Děti do bruslí
Domácí spolupráce : Spolupráce s Policií ČR a IZS, Spolupráce s ČČK
Mezinárodní spolupráce: Partnerství se základní školou v Czaczu v Polsku
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem, Individuální vzdělávací plány, Pedagogická intervence
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, zdravotnické, technické, literárně-dramatické, hudební, rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Vackova 125
Obec: Kamenice nad Lipou
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 70
Kontakt na školu: Telefon: 565 432 229
Fax: 565 432 229
IZO:114500142
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Pelhřimovská 491
Obec: Kamenice nad Lipou
Kraj: Vysočina
PSČ: 394 70
Kontakt na školu: Telefon: není
Fax: není
IZO:102403864