Zde může být obrázek školy.

Základní škola Pacov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pacov
Adresa školy: Ulice: nám. Svobody 321
Obec: Pacov
Kraj: Vysočina
PSČ: 395 01
Ředitel:Mgr. Jaromír Havel
Kontakt na školu Telefon: 607 939 224
Email: reditel@zspacov.cz
Web: www.zspacov.cz
IČ:75000474
RED-IZO:600061442
Zřizovatel:Město Pacov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: nám. Svobody 321
Obec: Pacov
Kraj: Vysočina
PSČ: 395 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 442 435
IZO:107721538
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 894
Aktuální počet žáků: 601
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Základní škola Pacov koncepce rozvoje 2019 19 06 17.pdf (149,6 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP_ZV.pdf (3094 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD.pdf (438 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ Pacov 2020.pdf (522 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2020.pdf (706,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Certifikáty škol: Světová škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, cyklistický kurz
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, technické, hudební, zdravotnické, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nádražní 373
Obec: Pacov
Kraj: Vysočina
PSČ: 395 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 442 435
IZO:114500207
Školní klub
Adresa: Ulice: Nádražní 373
Obec: Pacov
Kraj: Vysočina
PSČ: 395 01
Kontakt na školu: Telefon: 565 442 435
IZO:150019165