Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Střelské Hoštice 10
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 15
Ředitel:Mgr. Dana Šatrová
Kontakt na školu Telefon: 383 399 745
Email: skola@zsstrelskehostice.cz
Web: http://www.zsstrelskehostice.cz
IČ:75000831
RED-IZO:600063763
Zřizovatel:Obec Střelské Hoštice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Střelské Hoštice 10
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 15
Kontakt na školu: Telefon: 383 399 765
IZO:107534967
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 37
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Sedlo - Strakonice, Sušice - Praha
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti, plavecký výcvik
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Střelské Hoštice 10
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 15
Kontakt na školu: Telefon: 383 399 745
IZO:107722241
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Aktuální počet žáků: 46
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Sedlo - Strakonice, Sušice - Praha
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, hudební, literárně-dramatické, rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Střelské Hoštice 10
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 15
Kontakt na školu: Telefon: 380 399 745
IZO:114800251
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:10 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, Psaná forma vlepená do Žákovské knížky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Střelské Hoštice 10
Kraj: Jihočeský
PSČ: 387 15
Kontakt na školu: Telefon: 383 399 783
IZO:102515131
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 - 26
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne