Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Jistebnice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jistebnice
Adresa školy: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Ředitel:Mgr. Dušan Petržel
Kontakt na školu Telefon: 381 273 357
Email: zsjist@volny.cz
Web: www.zsjistebnice.cz
IČ:70887489
RED-IZO:600064514
Zřizovatel:Obec Jistebnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kostelní 88
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 355
IZO:107535246
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 66
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.pdf (20,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Dálková obsluha zámku dveří s telefonem.
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:10
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Koncepce školy: SVP_SKOLKA.pdf (2061,8 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_SKOLKA.pdf (2061,8 KB)
Školní řád: skolni_rad_MS_2018-2019.pdf (377 KB)
Hodnocení činnosti školy: hodnoceni_MS_2018_19.pdf (459,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, Týdenní lyžařský kurz., zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Inkluze, Matematická a čtenářská pregramotnost, Logopedie (šablony II)
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce: Hasiči, policie, ...
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: PO3 (1x)
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Nástěnky a WWW stránky
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 357
IZO:000582581
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 202
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Dálková obsluha zámku dveří s telefonem.
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program II..pdf (7149,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Škoní vzdělávací program ŠD a ŠK ZŠ Jistebnice 04_2016.pdf (572,1 KB)
Školní řád: skolni rad_2018 finalni_1.pdf (408,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava18-19.pdf (1312,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, sportovní, výtvarné, hudební, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, hudební výchova, ICT, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, zdravé zuby, Tonda Obal na cestách, Zdravá pětka, Sazka olympijský víceboj
Domácí spolupráce : Místní hasiči, MÚ Jistebnice, Měst. knihovna, spolupráce s místními podniky, Policie ČR
Mezinárodní spolupráce: Výtvarné soutěže - Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Můžeš to změnit! (Mezigenerace, Eutis), MAS Krajina srdce MAP
Specifické formy podpory žákům: PO1 až PO3,
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh SD 2019-2020.pdf (28,2 KB)
Školní klub - rozvrh: Rozvrh SK 2019-2020.pdf (29,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh_2019_2020.pdf (368,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: odborné učebny, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, sportovní, jazykové, rukodělné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Webové stránky školy, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 357
IZO:114900019
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: 10 zájmových kroužků
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:15 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, Letáky
Školní klub
Adresa: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 357
IZO:150037252
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 0
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: 11 zájmových kroužků
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:15 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, Letáky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kostelní 87
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 260
IZO:102415960
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: děti 23 Kč až 30 Kč, zaměstnanci 35 Kč, cizí strávníci 77 Kč (s DPH)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, škola plná zdraví
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kostelní 88
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 260
IZO:163101451
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: děti 23 Kč až 30 Kč, zaměstnanci 35 Kč, cizí strávníci 77 Kč (s DPH)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko, škola plná zdraví
Nápojové/potravinové automaty: ne