Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Jistebnice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jistebnice
Adresa školy: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Ředitel:Mgr. Pavla Vonešová
Kontakt na školu Telefon: 381 273 357
Email: zsjist@volny.cz
Web: www.zsjistebnice.cz
IČ:70887489
RED-IZO:600064514
Zřizovatel:Obec Jistebnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Kostelní 88
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 355
IZO:107535246
Základní informace
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 66
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.pdf (20,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Dálková obsluha zámku dveří s telefonem.
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:10
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Koncepce školy: SVP_SKOLKA.pdf (2061,8 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_SKOLKA.pdf (2061,8 KB)
Školní řád: skolni_rad_MS_2018-2019.pdf (377 KB)
Hodnocení činnosti školy: hodnoceni_MS_2018_19.pdf (459,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, Týdenní lyžařský kurz., návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Inkluze, Matematická a čtenářská pregramotnost, Logopedie (šablony II)
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce: Hasiči, policie, ...
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Nástěnky a WWW stránky, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 357
IZO:000582581
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 196
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Dálková obsluha zámku dveří s telefonem.
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program II..pdf (7149,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Škoní vzdělávací program ŠD a ŠK ZŠ Jistebnice 04_2016.pdf (572,1 KB)
Školní řád: skolni rad_2018 finalni_1.pdf (408,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava18-19.pdf (1312,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, sportovní, výtvarné, hudební, všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, dějepis, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, zdravé zuby, Tonda Obal na cestách, Zdravá pětka, Sazka olympijský víceboj
Domácí spolupráce : Místní hasiči, MÚ Jistebnice, Měst. knihovna, spolupráce s místními podniky, Policie ČR
Mezinárodní spolupráce: Výtvarné soutěže - Slovensko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: MAS Krajina srdce MAP
Specifické formy podpory žákům: PO1 až PO3,
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: SD v roce 2020-2021.pdf (28,1 KB)
Školní klub - rozvrh: SK v roce 2020-2021.pdf (29,3 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh_ZS_2020.jpg (1603,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, odborné učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště, herna, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, Webové stránky školy, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 357
IZO:114900019
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: 6 zájmových kroužků
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:15 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, Letáky
Školní klub
Adresa: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 357
IZO:150037252
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 0
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: 3 zájmových kroužků
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:25
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:15 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace, Letáky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Kostelní 87
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 260
IZO:102415960
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: děti 23 Kč až 30 Kč, zaměstnanci 35 Kč, cizí strávníci 77 Kč (s DPH)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, škola plná zdraví, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kostelní 88
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 260
IZO:163101451
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: děti 23 Kč až 30 Kč, zaměstnanci 35 Kč, cizí strávníci 77 Kč (s DPH)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, škola plná zdraví, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne