Základní škola a Mateřská škola Jistebnice

Základní škola a Mateřská škola Jistebnice

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jistebnice
Adresa školy: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Ředitel:Mgr. Dušan Petržel
Kontakt na školu Telefon: 381 273 357
Email: zsjist@volny.cz
Fax: není
Web: www.zsjistebnice.cz
IČ:70887489
RED-IZO:600064514
Zřizovatel:Obec Jistebnice
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice: Kostelní 88
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 355
IZO:107535246
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 64
Aktuální počet dětí: 66
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ.pdf (20,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 100
Školní vzdělávací program: ŠVP.pdf (195 KB)
Hodnocení činnosti školy: výroční zpráva o činnosti MŠ škol. rok 2015-2016.pdf (305,2 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Nástěnky a WWW stránky

Základní škola

Adresa: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 357
IZO:000582581
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 207
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Školní vzdělávací program: švp 2016.pdf (2092,7 KB)
Školní řád: vnitrni_rad.pdf (55,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyr_zprava_15_16.pdf (417,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: hudební, výtvarné, informatika, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina/školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Webové stránky školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 357
IZO:114900019

Školní klub

Adresa: Ulice: Kostelní 93
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 357
IZO:150037252

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Kostelní 87
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 260
IZO:102415960
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: děti 20 Kč až 25 Kč, zaměstnanci 30 Kč, cizí strávníci 65 Kč - 68 Kč (s DPH)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, škola plná zdraví
Nápojové/potravinové automaty: ne

Školní jídelna - výdejna

Adresa: Ulice: Kostelní 88
Obec: Jistebnice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 391 33
Kontakt na školu: Telefon: 381 273 260
IZO:163101451
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: děti 20 Kč až 25 Kč, zaměstnanci 30 Kč, cizí strávníci 65 Kč - 68 Kč (s DPH)
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, škola plná zdraví
Nápojové/potravinové automaty: ne