Logo školy

Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 196
Obec: Staňkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 61
Ředitel:Mgr. Jitka Suchá
Kontakt na školu Telefon: 379 410 614
Email: zsstankov@email.cz
Web: www.zsstankov.cz
IČ:70986754
RED-IZO:600065545
Zřizovatel:Město Staňkov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 196
Obec: Staňkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 61
Kontakt na školu: Telefon: 379 410 614
IZO:102004404
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 480
Aktuální počet žáků: 464
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: PPRŠ 1.pdf (636 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP od 1.9.2018.pdf (4440,1 KB)
Školní řád: Školní řád 2018-19.pdf (459,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zprava 2017-2018-1.doc (718,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, plesy, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Podpora technického a přírodovedného vzdělávání, Brána ke vzdělávání - čtenářské kluby, matematické kluby, eTwenning
Certifikáty škol: Škola zapojená v projektu Pomáháme školám k úspěchu
Domácí spolupráce : Spolupráce s PPP Domažlice, OSPOD Horšovský Týn, Policie ČR, spolupráce s partnerskou ZŠ speciální v Merklíně
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola v německém Regenstaufu, partnerská škola na Slovensku Horná Ždaňa
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Storytelling (Storytelling)
Specifické formy podpory žákům: Logopedie, individuální nápravná péče na 1. stupni, skupinová reedukace a arteterapie na 2. stupni, terapie v družině
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, ICT, technické, hudební, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 196
Obec: Staňkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 61
Kontakt na školu: Telefon: 379 410 611
IZO:115000216
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 196
Obec: Staňkov
Kraj: Plzeňský
PSČ: 345 61
Kontakt na školu: Telefon: 379 410 616
IZO:102604282
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22,- až 26,-
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Škola plná zdraví
Nápojové/potravinové automaty: ne