Zde může být obrázek školy.

1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:1. základní škola Cheb, Americká 36, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Americká 1453/36
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Ředitel:Mgr. Vendula Khynychová
Kontakt na školu Telefon: 354 433 816
Email: 1.zs.cheb@cmail.cz
Web: 1zscheb.edupage.org
IČ:70987211
RED-IZO:600066321
Zřizovatel:Město Cheb
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Americká 36
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 433 816
IZO:102040877
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 380
Dny otevřených dveří (termín/y): duben 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka č.4
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje školy 2020 - 2025.pdf (257,6 KB)
Školní vzdělávací program: 8._verze__bez_priloh.docx(1).pdf (4417,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD(1).docx (31,4 KB)
Školní řád: Skolni_rad_od_2.9.2022.docx (93,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_2021-2022(1).docx (374,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, dějepis, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Certifikáty škol:
Domácí spolupráce : MP Cheb, DDM Sova, Gym. Cheb, Gym. Sokolov, SZŠ VOŠ Cheb, MŠ Do Zátiší
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, cyklistický kurz, lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Nápravné čtení, Školní poradenské pracoviště, Pedagogické intervence, Doučování žáků - NPD
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, turistické, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, programování/robotika, společenské hry
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, besedy o vzdělávání, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
školní družina
Adresa: Ulice: Americká 36
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 433 816
IZO:115100067
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 – 7:45 hodin
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 – 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, webové stránky
školní jídelna
Adresa: Ulice: Americká 36
Obec: Cheb
Kraj: Karlovarský
PSČ: 350 02
Kontakt na školu: Telefon: 354 433 816
IZO:102540837
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 35 - 37,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne