Zde může být obrázek školy.

16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Americká 2404/30, Jižní Předměstí
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Vlastimil Šiška
Kontakt na školu Telefon: 378 028 420
Email: skola@zs16.plzen-edu.cz
Web: www.duhovaskola.cz
IČ:68784597
RED-IZO:600069559
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Stromková 29
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 322 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:107543362
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 75
Aktuální počet dětí: 72
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Trolejbusová linka č. 11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6.30 - 16.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 600
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.doc (1548,8 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2021.doc (97,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Život v přírodě
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, besídky/akademie, výlety, Plavecký výcvik - SK Radbuza Plzeň
Zapojení ve specifických programech: "Předškoláci v pohybu"
Domácí spolupráce: Policie ČR, Záchranná stanice živočichů
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: Logopedická prevence
Přítomnost specialistů: 1 x ročně beseda PPP pro rodiče předškoláků na téma školní zralost
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Americká třída 30
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 38
Kontakt na školu: Telefon: 378 038 420
IZO:102228329
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 632
Aktuální počet žáků: 434
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Budova ZŠ Americká: Trolejbusové linky 10, 12, 15, 16, 17, Autobusové linky 20, 27, odloučené pracoviště Radčice, Malesice: trolejbusová linka 11, odloučené pracoviště Malesice: trolejbusová linka č. 11, autobusová linka č. 35
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40, v případě nulté hodiny v 6. 55
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: CHARAKTERISTIKA ŠVP.doc (149,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.doc (137,2 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ 2021.rtf (346 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 21-22.pdf (419,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, knihovna, cizí jazyky, biologie, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce : Spolupráce s PČR
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Poskytování pedagogické intervence, doučování pro žáky se SPU z projektu NPO (Národní plán obnovy), předmět speciální pedagogické péče (poskytuje školní speciální pedagog), doučování z projektu Šablony
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, programování/robotika, sportovní, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 3
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v areálu ZŠ
Začátek výuky: 8.00
Konec výuky: 11.40, jeden den v týdnu do 12.35
ŠVP: Charakteristika přípravné třídy.doc (37,4 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Resslova 6
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 38
Kontakt na školu: Telefon: 378 038 420
IZO:115400249
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6 - 7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 - 16.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Resslova 6
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 38
Kontakt na školu: Telefon: 378 038 420
IZO:102664196
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 -30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: V Radčicích 51
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 332 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 038 420
IZO:164101730
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24 -30,-Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne