Zde může být obrázek školy.

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Slovanská alej 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:Mgr. Martin Prokop
Kontakt na školu Telefon: 378 028 441
Email: prokopma@zs21.plzen-edu.cz
Web: www.21zsplzen.cz
IČ:66362521
RED-IZO:600069788
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Slovanská alej 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 441
IZO:102228361
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 946
Aktuální počet žáků: 822
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. 12. 2023 a 14. 2. 2024
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.1, trolejbus č. 13 a 10, autobus č. 30, 29, 23, 31, 51,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 160
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje 21.základní školy Plzeň 2019-2025.pdf (294,7 KB)
Školní vzdělávací program: Brána+jazyků+otevřená+2021.pdf (1505,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp-druzina.pdf (267,4 KB)
Školní řád: SM-02-Školní řád - 17.10.2022.docx (143 KB)
SM-02_Klasifikacni_rad 16.10.2020.pdf (239,9 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ o činnosti školy za š.r. 2022-2023.pdf (1256,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, knihovna, chemie, cizí jazyky, biologie, hudební výchova, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, lyžařské kurzy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol
Domácí spolupráce : ZČU Pef fakultní škola podporující praxe, 25. ZŠ Plzeň (umožnění zpřístupnění školního hřiště 21. ZŠ Plzeň)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, snowboarding, dopravní výchova
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, individuálně integrovaní žáci
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, Ukrajinský asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, ICT, rukodělné, taneční, přírodovědné, společenské hry, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí, kultura, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, plavecký bazén
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, e-omluvenka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Slovanská alej 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 240 353
IZO:115400273
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 290 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:00 h
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 17:00 h
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ruská 81
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 240 353
IZO:102740283
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 26,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano