Zde může být obrázek školy.

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Slovanská alej 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Ředitel:Mgr. Martin Prokop
Kontakt na školu Telefon: 378 028 441
Email: prokopma@zs21.plzen-edu.cz
Web: www.21zsplzen.cz
IČ:66362521
RED-IZO:600069788
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Slovanská alej 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 441
Fax: 378 028 440
IZO:102228361
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 807
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2020
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č.1, trolejbus č. 13 a 10, autobus č. 30, 29, 23, 31, 51,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 160
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje 21.základní školy Plzeň 2019-2025.pdf (294,7 KB)
Školní vzdělávací program: Brána+jazyků+otevřená+2021.pdf (1505,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp-druzina.pdf (267,4 KB)
Školní řád: SM-02_Klasifikacni_rad 16.10.2020.pdf (239,9 KB)
SM-02-Školní řád - 16.10.2020.pdf (1070,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019-2020.pdf (1295,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna, dějepis, biologie, chemie, fyzika, praktické vyučování, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, besídky/akademie, lyžařské kurzy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, snowboarding, dopravní výchova
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: nadaní žáci, individuálně integrovaní žáci
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: zdravotnické, společenské hry, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, přírodovědné, sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí, plavecký bazén, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Slovanská alej 13
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 240 353
Fax: 377 242 671
IZO:115400273
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ruská 81
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 326 00
Kontakt na školu: Telefon: 377 240 353
Fax: 377 242 671
IZO:102740283
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22 - 26,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano