Zde může být obrázek školy.

26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Skupova 22
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Eva Švolbová
Kontakt na školu Telefon: 378 028 631
Email: skola@zs26.plzen-edu.cz
Web: www.zs26plzen.cz
IČ:70879834
RED-IZO:600069796
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Skupova 22
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 631
IZO:102228027
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 725
Aktuální počet žáků: 690
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum, klidná ulice, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 14, 16, 21, 23, 24, 26, 30, 32, 36
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP_23_24_final.pdf (4477,8 KB)
Školní vzdělávací program - družina: 34-svp-sd.pdf (452,8 KB)
Školní řád: 303-skolni-rad.pdf (552,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, zeměpis, dějepis, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, výlety, dobročinné akce, adventní trhy, akce pro seniory, akce pro mentálně postižené děti, olympiády, pořádání sportovních turnajů
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Světová škola, Šablony, START, Viktorka do škol, Sportuj ve škole
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Světová škola, Fakultní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, , plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Světová škola (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, ICT, společenské hry, turistické, zdravotnické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, herna, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Skupova 22
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 631
IZO:115400087