Zde může být obrázek školy.

26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Skupova 22
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Ředitel:Mgr. Eva Švolbová
Kontakt na školu Telefon: 378 028 631
Email: skola@zs26.plzen-edu.cz
Fax: 378 028 635
Web: www.zs26plzen.cz
IČ:70879834
RED-IZO:600069796
Zřizovatel:Statutární město Plzeň
Typ zřizovatele:Obec

Základní škola

Adresa: Ulice: Skupova 22
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 631
Fax: 378 028 635
IZO:102228027
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 612
Dny otevřených dveří (termín/y): 4.2.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 4, 14, 16, 21, 23, 24, 2630, 32, 36
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: svp.pdf (3879,3 KB)
Školní řád: sk.rad.pdf (644,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, dobročinné akce, adventní trhy, akce pro seniory, akce pro mentálně postižené děti, olympiády, pořádání sportovních turnajů, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: ZIP, Ovoce do škol, Comenius, Erasmus +, Podpora implementace Etické výchovy do ZŠ
Mezinárodní spolupráce: Comenius, Erasmus +
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, bruslení, in-line brusle
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, zdravotnické, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Skupova 22
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 301 00
Kontakt na školu: Telefon: 378 028 631
Fax: 378 028 635
IZO:115400087