Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vrčeň, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Vrčeň 43
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 41
Ředitel:Mgr. Pavel Maršalík
Kontakt na školu Telefon: 371 591 563
Email: zs@vrcen.cz
Web: www.vrcen.cz
IČ:75005000
RED-IZO:600070409
Zřizovatel:Obec Vrčeň
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vrčeň 43
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 41
Kontakt na školu: Telefon: 371 591 563
IZO:102264767
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 62
Dny otevřených dveří (termín/y): nejsou pevně stanoveny
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2016
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2016
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 hodin
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni, Ovoce do škol, Recyklohraní, Školní mléko
Domácí spolupráce : MŠ Vrčeň, MŠ Čížkov, MŠ Nepomuk-Dvorec, ZŠ Nepomuk, ZŠ Tymákov, ZŠ Chválenice, ZŠ Žinkovy, ZŠ Blovice, Gymnázium Blovice
Mezinárodní spolupráce: -
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Specifické formy podpory žákům: integrace zdravotně postižených žáků (IVP a AP), sociálně i zdravotně znevýhodněných žáků (IVP), individuální přístup ke slabým žákům, ale i k žákům nadaným
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vrčeň 43
Kraj: Plzeňský
PSČ: 335 41
Kontakt na školu: Telefon: 371 591 563
IZO:115500235