Zde může být obrázek školy.

Základní škola Blovice, okres Plzeň-jih

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Blovice, okres Plzeň-jih
Adresa školy: Ulice: Družstevní 650
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Ředitel:Mgr. Růžena Kohoutová
Kontakt na školu Telefon: 371 522 108
Email: zs-blovice@zs-blovice.cz
Web:
IČ:69982198
RED-IZO:600070441
Zřizovatel:Město Blovice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Družstevní 650
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 522 108
Fax: není
IZO:102264813
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 622
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7. 20
Začátek první vyučovací hodiny: 7. 50
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: koncepce- nová.docx (39,8 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program.docx (239,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD 2013-2014.docx (41,5 KB)
Školní řád: Školní řád 2020 - upravený.doc (242,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 19,20.pdf (1226,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, praktické vyučování, dějepis, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, bazén, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, Setkání škol, Vánoční setkání, Vernisáže
Domácí spolupráce : Gymnázium Blovice, mateřská škola, DDM, ZUŠ, Sokol Blovice, Hasiči, Policie, Besip
Mezinárodní spolupráce: Triptis SRN
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Distanční výuka
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Družstevní 650
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 522 108
Fax: není
IZO:115500081
Jídelna ZŠ
Adresa: Ulice: Družstevní 650
Obec: Blovice
Kraj: Plzeňský
PSČ: 336 01
Kontakt na školu: Telefon: 371 522 108
Fax: není
IZO:102628025