Zde může být obrázek školy.

Základní škola Sokolov, Švabinského 1702

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Sokolov, Švabinského 1702
Adresa školy: Ulice: Švabinského 1702
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Ředitel:Mgr. Lenka Černá
Kontakt na školu Telefon: 352 623 645
Email: skola@6zs-sokolov.cz
Web: www.6zs-sokolov.cz
IČ:69979081
RED-IZO:600072924
Zřizovatel:Město Sokolov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Švabinského 1702
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 623 645
Fax: 352 623 645
IZO:102416681
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 605
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7\.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce ŘŠ 2018-2022.doc (58,4 KB)
Školní řád: ŠŘ.pdf (1164,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020_21.pdf (952,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, matematické
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky, ICT, zeměpis, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Mezinárodní spolupráce: mezinárodní spolupráce s partnerskou školou v SRN
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: práce s žáky s podpůrným opatřením, s žáky z sociálně slabších rodin, práce s žáky nadanými formou klubů
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, chovatelské
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v areálu ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
ŠVP: ŠVP PT 2021.pdf (890,4 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Švabinského 1702
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 623 645
IZO:115800051
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Švabinského 1702
Obec: Sokolov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 356 01
Kontakt na školu: Telefon: 352 628 023
IZO:102588929