Logo školy

Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Horní Slavkov, Nádražní 683, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nádražní 683
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Ředitel:Mgr. Karel Bernard
Kontakt na školu Telefon: 352 688 211, 352 688 347
Email: reditel@zs1hornislavkov.cz
Web: www.zs1hornislavkov.w1.cz
IČ:75005476
RED-IZO:600072967
Zřizovatel:Město Horní Slavkov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Nádražní 683
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Kontakt na školu: Telefon: 352 688 211
Fax: 352 688 211
IZO:102416940
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 390
Aktuální počet žáků: 207
Dny otevřených dveří (termín/y): v termínu zápisu do 1. třídy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy.docx (12,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Nádražní.pdf (4012,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Plán činnoti ŠD.doc (27,6 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.doc (68,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 12-13.doc (103,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech: Technika je zábava, Zdravá škola, Aktivní škola, EU peníze školám, Dotkněte se inovací
Domácí spolupráce : SPŠ Ostrov, Policie ČR - Horní Slavkov, Hasiči ČR - Horní Slavkov
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, lyžování, plavání, bruslení, vodácký kurz, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: ano
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh.xlsx (10,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh.xlsx (10,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, BYOD, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, školní webové stránky, FB, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
školní družina
Adresa: Ulice: Nádražní 683
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Kontakt na školu: Telefon: 352 688 347
IZO:115800107
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.00 -7.50
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.40 -16.00
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, telefonicky, webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
školní jídelna
Adresa: Ulice: Nádražní 683
Obec: Horní Slavkov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 31
Kontakt na školu: Telefon: 352 688 347
IZO:102588597
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22,- - 24.- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano