Zde může být obrázek školy.

Základní škola Loket, okres Sokolov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Loket, okres Sokolov
Adresa školy: Ulice: T. G. Masaryka 128/2
Obec: Loket
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 33
Ředitel:Mgr. Eva Grosmanová
Kontakt na školu Telefon: 352 684 034
Email: info@zsloket.cz
Web: http://www.zsloket.cz/
IČ:70984221
RED-IZO:600073041
Zřizovatel:Město Loket
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 128/2
Obec: Loket
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 33
Kontakt na školu: Telefon: 352 684 034
IZO:102428271
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 550
Aktuální počet žáků: 224
Dny otevřených dveří (termín/y): 16. ledna 2014
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 30.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.1.2014
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 0
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce_ZSLoket.pdf (207,9 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_Loket_verze_03.zip (1430,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD_ZSLoket.pdf (970,9 KB)
Školní řád: Skolni_rad_ZSLoket.zip (904,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_ZSLoket.pdf (879,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, biologie, zeměpis, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Zdravé zuby, Školní mléko, PEER program, Tonda obal na cestách, Tvořivá škola, Řemesla - od historie po nejmodernější techniky
Domácí spolupráce : Městská knihovna Loket, dobrovolní hasiči v Lokti, Věznice Horní Slavkov, Skauti Loket, Ochránci přírody, Záchranný kruh, statek Bernard, TJ
Mezinárodní spolupráce: parnerská škola v německém Bad Köstritzu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: individuální vzdělávací plány, využití multimediální techniky a kompenzačních pomůcek, individuální přístup k potřebám žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh_ZSLoket.xps (232,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, zdravotnické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Radniční 314/8
Obec: Loket
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 33
Kontakt na školu: Telefon: 352 684 034
IZO:115800174