Zde může být obrázek školy.

Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Smetanova 738
Obec: Chodov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 35
Ředitel:Mgr. Iva Šípová
Kontakt na školu Telefon: 352 352 190,35
Email: Iva.Sipova@seznam.cz
Web: http://www.zschodov.cz
IČ:60610247
RED-IZO:600073131
Zřizovatel:Město Chodov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Smetanova
Obec: Chodov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 35
Kontakt na školu: Telefon: 352 352 190
Fax: 352 665 405
IZO:102416966
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 800
Aktuální počet žáků: 501
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobá koncepce rozvoje Základní školy.doc (215,6 KB)
Školní vzdělávací program: SVP- format2020.pdf (3574,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP.doc (126 KB)
Školní řád: Školní řád.docx (56,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.pdf (820,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, biologie, chemie, fyzika, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Recyklohraní, Ovoce do škol, Mléko do škol, Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Škola pro udržitelný rozvoj
Domácí spolupráce : Spolupráce s ostaními školami ve městě, s městskou knihovnou, záchranným systémem, policií ČR.
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: kroužek robotiky, sborový zpěv, sportovní kroužek, klub zábavné logiky a deskových her, klub čtenářský, klub biologický, klub rozvoje cizího jazyka, doučovací kroužky
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, technické, hudební, společenské hry, programování/robotika, přírodovědné
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Smetanova 738
Obec: Chodov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 35
Kontakt na školu: Telefon: 352 352 198
IZO:115800115
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Smetanova 738
Obec: Chodov
Kraj: Karlovarský
PSČ: 357 35
Kontakt na školu: Telefon: 352 352 199
IZO:102588422