Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Nový Oldřichov 86
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 13
Ředitel:Mgr. et Mgr. Pavlína Burdová
Kontakt na školu Telefon: 487 767 515
Email: zsmsno@seznam.cz
Web:
IČ:70695903
RED-IZO:600074625
Zřizovatel:Obec Nový Oldřichov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nový Oldřichov 86
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 13
Kontakt na školu: Telefon: 487 767 515
IZO:107560500
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 23
Kritéria příjímacího řízení: Přijímání dětí do MŠ 1.docx (17,5 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Školní vzdělávací program: ŠVP-MŠ-2021 (2).pdf (870,2 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY od 3. 11. 2021.docx (47,3 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, besídky/akademie, výlety
Zapojení ve specifických programech: v naší MŠ používáme prvky programu Začít spolu a činnostního učení
Domácí spolupráce: Unie rodičů a přátel školy, zájmové složky v obci
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Specifické formy podpory dětem: v MŠ pracuje asistentka pedagoga pro děti s PO a chůva pro děti mladší 3 let
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logopedický asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, messenger
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nový Oldřichov 86
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 13
Kontakt na školu: Telefon: 487 767 515
IZO:102005061
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 35
Aktuální počet žáků: 25
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,15
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategický plán 2020-2025.docx.pdf (2021,9 KB)
Školní vzdělávací program: švp od 3.11.2021.pdf (2078,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Skolni vzdelavaci program SD.pdf (600,8 KB)
Školní řád: Školní řád základní školy od 3. 11. 2021.docx (98,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční-zpráva-o-činnosti-školy-za-rok-2021-2022.pdf (6981,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, výlety
Zapojení ve specifických programech: Tvořivá škola
Domácí spolupráce : Unie rodičů a přátel školy, zájmové organizace v obci
Mezinárodní spolupráce: Erasmus +
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: škola poskytuje podporu pro žáky se specifickými potřebami
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, logopedický asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, literárně-dramatické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, messenger
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Nový Oldřichov 86
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 13
Kontakt na školu: Telefon: 487 767 515
IZO:116000597
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: přednostně děti z nižších ročníků
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 16,45
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, telefonicky, messenger
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Nový Oldřichov 86
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 13
Kontakt na školu: Telefon: 487 767 515
IZO:102617431
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: ZŠ - 30,00-33,00Kč, MŠ celodenní 37,00-43,00, z toho 8 Kč přispívá každému dítěti obec
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne