Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 347
Obec: Zákupy
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 23
Ředitel:Mgr. Čestmír Kopřiva
Kontakt na školu Telefon: 487 883 841
Email: skola@zszakupy.cz
Web: www.zszakupy.cz
IČ:46750428
RED-IZO:600074757
Zřizovatel:Město Zákupy
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 347
Obec: Zákupy
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 23
Kontakt na školu: Telefon: 487 883 841
Fax: není
IZO:107560895
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 100
Aktuální počet dětí: 90
Kritéria příjímacího řízení: KRITÉRIA.docx (15,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Zamykání budovy.
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:30 - 16:00 hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ.doc (215,6 KB)
Školní řád: ŠŘ MŠ.doc (155,1 KB)
Hodnocení činnosti školy: Evaluace MŠ.doc (357,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Všestranné - příroda, roční období,lidové tradice
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): Vystupování dětí na veřejnosti s kulturním programem (Vítání občánků na MěÚ, Domov důchodců) Návštěvy divadelních společností v MŠ Návštěva u hasičů (každý rok) Dopravní policie v MŠ, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: ne
Domácí spolupráce: Vedení praxe - studentky středních škol. Dopravní policie v MŠ. Návštěvy u hasičů.
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika
Specifické formy podpory dětem: Individuání vzdělávací plány, specifické pomůcky a vybavení MŠ
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, nástěnky, web. stránky, pozvánky, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 347
Obec: Zákupy
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 23
Kontakt na školu: Telefon: 487 883 841
Fax: není
IZO:102005575
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 336
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: B1 Koncepce školy.doc (549,4 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV ZŠ a MŠ Zákupy pro rok 2020-2021.rar (3031,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY.doc (497,2 KB)
Školní řád: Školní řád.doc (314,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019 - 2020.pdf (4038,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, jazykové, hudební, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, zeměpis, ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny, sportovní kurzy - lyžařský, vodácký, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Škola pro demokracii; Ovoce a zelenina do škol; Mléko do škol; Obědy pro děti, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Certifikáty škol: Konzultační centrum Škola pro demokracii
Domácí spolupráce : Město Zákupy, Školská rada, SRPŠ , AŠSK, TJ Zákupy, Divadelní spolek Havlíček Zákupy, HZDS Zákupy, DD a DPS Zákupy, Český svaz zahrádkářů Zákupy, Český rybářský svaz, Policie ČR, Středisko výchovné péče...
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Předmětové olympiády, sportovní soutěže, logopedická náprava, dyslektická náprava, projektové vyučování, pomoc sociálně znevýhodněným žákům - obědy zdarma ...
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Školní družina 2020-2021.doc (485,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy od 1.9.2020.pdf (273,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: ve všech učebnách školy , Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, ICT, hudební, technické, programování/robotika, jazykové, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, hřiště, zahrada, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 347
Obec: Zákupy
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 23
Kontakt na školu: Telefon: 487 883 841
Fax: není
IZO:116000210
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 347
Obec: Zákupy
Kraj: Liberecký
PSČ: 471 23
Kontakt na školu: Telefon: 487 883 841
Fax: není
IZO:102617597
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27 - 29 Kč dle věkové kategorie
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nové Zákupy 25
Obec: Zákupy
Kraj: Liberecký
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181041987
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 27 - 29 Kč dle věkové kategorie
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne