Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Lipová, okres Děčín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola a Mateřská škola Lipová, okres Děčín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lipová 417
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 81
Ředitel:Mgr. Hana Šulcová
Kontakt na školu Telefon: 412 391 313
Email: zsms.lipova@seznam.cz
Fax: není
Web: zsmslipova.estranky.cz
IČ:72742445
RED-IZO:600076105
Zřizovatel:Obec Lipová
Typ zřizovatele:Obec

Mateřská škola

Adresa: Ulice:
Obec: Lipová 417
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 81
Kontakt na školu: Telefon: 412 391 313
IZO:107561468
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 22
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, webové stránky školy, nástěnka ve škole i před vchodem do školy, individuální pohovory při předávání dětí

Základní škola

Adresa: Ulice:
Obec: Lipová 417
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 81
Kontakt na školu: Telefon: 412 391 313
IZO:102053499
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 40
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Zaměření: ekologický přístup k okolí, prvky činnostního učení
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, slavnostní zahájení školního roku, rozsvěcení vánočního stromku, čarodějná škola, rozloučení s páťáky, plavecký výcvik, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Třídíme ve škole, sběr PET lahví, účast v matematické soutěži Cvrček a Klokánek,Propojená škola - udržitelnost,
Domácí spolupráce : srovnávací prověrky spádových škol ( ZŠ a MŠ Lipová, ZŠ Velký Šenov, ZŠ a MŠ Vilémov), Metodické sdružení spádových škol, sportovní den spádových škol, Školská rada, PPP,
Mezinárodní spolupráce: projekt e-Twinning, spolupráce mezi ZŠ Neukirch, Vilémov a Lipová v rámci projektu "Ekologická výchova pro všechny genrace", který je zaměřený na regionální potřeby - seznámení se s tradicemi a zajímavostmi Českosaského Švýcarska
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli

Školní družina

Adresa: Ulice:
Obec: Lipová 417
Kraj: Ústecký
PSČ: 407 81
Kontakt na školu: Telefon: 412 391 313
IZO:116100206