Logo školy

Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Osečná, okres Liberec, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 63
Obec: Osečná
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 52
Ředitel:Mgr. Tomáš Johanovský
Kontakt na školu Telefon: 485 179 224
Email: zsosecna@sendme.cz
Web: www.zsosecna.cz
IČ:70983810
RED-IZO:600080196
Zřizovatel:Město Osečná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 63
Obec: Osečná
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 52
Kontakt na školu: Telefon: 485 179 224
Fax: není
IZO:116401931
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 64
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria pro přijímání dětí do MŠ 2019.doc (32,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Linka integrované dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6,30 hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 290
Školní vzdělávací program: ŠVP 2021.pdf (3780,4 KB)
Školní řád: Školní řád Mateřské školy Osečná.pdf (437,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: kroužek nápravy řeči
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 63
Obec: Osečná
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 52
Kontakt na školu: Telefon: 485 179 224
Fax: není
IZO:102241163
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 215
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Integrované dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6,00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,10 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ, aktualizace 2017.pdf (7376,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP 2018.pdf (854 KB)
Školní řád: Školní řád 1. 9. 2018.pdf (1979,4 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ ZŠ 17-18.pdf (1943,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: ne
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Krotozsyce - Polsko, ZŠ Markersdorf - Německo
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, asistentky logopedie
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: rozvrh ŠD.docx (14,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvrh.docx (263,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, jazykové, chovatelské
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Osečná 63
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 52
Kontakt na školu: Telefon: 485 179 224
Fax: není
IZO:116400471
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 63
Obec: Osečná
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 52
Kontakt na školu: Telefon: 485 179 224
Fax: není
IZO:116400480
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17 - 22 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Českolipská 72
Obec: Osečná
Kraj: Liberecký
PSČ: 463 52
Kontakt na školu: Telefon: 485 179 224
Fax: není
IZO:181035871
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 17 - 22 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne