Logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Škola / charakteristika školy
Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110, OKRES TEPLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Adresa školy: Ulice: Tovární 110
Obec: Dubí 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 02
Ředitel:Mgr. Soňa Kosová
Kontakt na školu Telefon: 417 571 177
Email: sona.kosova@volny.cz
Web: http://www.zsdubi2.cz
IČ:72743123
RED-IZO:600084680
Zřizovatel:Město Dubí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Tovární 110
Obec: Dubí 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 02
Kontakt na školu: Telefon: 417 571 177
Fax: 417 571 177
IZO:102465479
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 256
Dny otevřených dveří (termín/y): 28.3.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 489, 490, 492
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: z ulice
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce ZŠ Dubí 2.pdf (1929,3 KB)
Školní vzdělávací program: Verze VII..pdf (5865,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní_družina.docx.pdf (512,9 KB)
Školní řád: Školní_řád_nový.docx (93 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Zdravá školní jídelna, Obědy pro děti, Aktivní škola, Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji, Sběr druhotných surovin
Certifikáty škol: Férová škola
Domácí spolupráce : Spolupráce se ZŠ Dubí 1, MŠ v Dubí, Dubíčko, MP Dubí, zřizovatel Město Dubí
Mezinárodní spolupráce: Seniorcentrum Pohoda Teplice, Bannewitz, Chemnitz, slovenské základní školy (záložky do knih)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: asistent pedagoga, doučování, individuální přístup
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: rozvtrid.pdf (701,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, turistické, zdravotnické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Dlouhá 167
Obec: Dubí 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 02
Kontakt na školu: Telefon: 417 571 177
IZO:116800097
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tovární 164
Obec: Dubí 2
Kraj: Ústecký
PSČ: 417 02
Kontakt na školu: Telefon: 417 571 177
IZO:102705143