Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mírová 253
Obec: Golčův Jeníkov
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 82
Ředitel:Mgr. Alena Víšková
Kontakt na školu Telefon: 569 442 529
Email: skola@skolagj.cz
Web: www.skolagj.cz
IČ:70986002
RED-IZO:600086771
Zřizovatel:Město Golčův Jeníkov
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: 5. května 194
Obec: Golčův Jeníkov
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 82
Kontakt na školu: Telefon: 569 442 138
IZO:107580080
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 90
Aktuální počet dětí: 90
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 140
Školní vzdělávací program: ŠVP PV PLATNÝ OD 1.9.2021.docx (7026,5 KB)
Školní řád: NOVÝ ŠKOLNÍ ŘÁD 2022.docx (33,8 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: V MŠ pracují od školního roku 2022/2023 čtyři asistenti pedagoga.
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Základní škola
Adresa: Ulice: Mírová 253
Obec: Golčův Jeníkov
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 82
Kontakt na školu: Telefon: 569 442 529
IZO:102006628
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 376
Aktuální počet žáků: 334
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Strategický plán rozvoje školy.docx (21,1 KB)
Školní vzdělávací program: Naše-škola-2019 ŠVP.pdf (3456,6 KB)
Školní řád: Školní řád.docx (29,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2022 konečná verze, úprava MŠ.doc (1200,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Šablony III.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Doučování žáků z Národního plánu doučování. Škola určená pro výuku ČJ cizinců.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped, asistent pedagoga, sociální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mírová 253
Obec: Golčův Jeníkov
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 82
Kontakt na školu: Telefon: 569 442 529
IZO:117000451
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mírová 253
Obec: Golčův Jeníkov
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 82
Kontakt na školu: Telefon: 569 442 117
IZO:117000469
ŠJ-v
Adresa: Ulice: 5. května 194
Obec: Golčův Jeníkov
Kraj: Vysočina
PSČ: 582 82
Kontakt na školu: Telefon: 569 442 529
IZO:170101347