Zde může být obrázek školy.

Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208
Adresa školy: Ulice: Lužická 1208
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Mgr. Milan Kučera
Kontakt na školu Telefon: 495 407 045,6
Email: info@zssever.cz
Web: www.zssever.cz
IČ:62060422
RED-IZO:600088570
Zřizovatel:Statutární město Hradec Králové
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Lužická 1208
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 407 046
Fax: není
IZO:062060422
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 501
Dny otevřených dveří (termín/y): 24.3.2021, 8.00 - 11.30
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 6, 23, 27 14, 12,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (309,1 KB)
Školní vzdělávací program: uvod_svp_2018.pdf (1170,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (2679,5 KB)
Školní řád: Dodatek ke školnímu řádu vztahující se k MO 02102020.pdf (446,6 KB)
2 ŠKOLNÍ řád základní školy Sever.pdf (299 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ Sever 2019-2020.pdf (6142,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky, zeměpis, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol,
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta - fakultní škola, MGG Hradečtí Orli - minigolf, FC HK - fotbalový klub, TOM - turistický oddíl, Salinger, Městská policie - prventivní programy, MŠ v oblasti Slezské Předměstí
Mezinárodní spolupráce: 0
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Provozní doba ŠD.pdf (167,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 2020-2021.pdf (7816,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, jazykové, sportovní, turistické
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení, přihlašování na akce, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Lužická 1208
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 411 045
Fax: 495 411 156
IZO:117100145
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Markovická 694
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 411 045
Fax: 495 411 156
IZO:102778558