Zde může být obrázek školy.

Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208
Adresa školy: Ulice: Lužická 1208
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Ředitel:Mgr. Milan Kučera
Kontakt na školu Telefon: 495 407 045,6
Email: info@zssever.cz
Web: www.zssever.cz
IČ:62060422
RED-IZO:600088570
Zřizovatel:Statutární město Hradec Králové
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Lužická 1208
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 407 046
IZO:062060422
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 563
Dny otevřených dveří (termín/y): 27. 03. 2024, 8.00 - 11.30
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 6, 23, 27 14, 12,
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Dlouhodobá koncepce ZŠ SEVER 2023 – 2026.pdf (308,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP úvod.pdf (555,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program.pdf (316,8 KB)
Školní řád: 2 ŠKOLNÍ řád základní školy Sever.pdf (300,3 KB)
Dodatek ke školnímu řádu vztahující se k MO 02102020.pdf (446,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20-21.pdf (1048,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, zeměpis, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol,
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta - fakultní škola, MGG Hradečtí Orli - minigolf, FC HK - fotbalový klub, FAČR - fotbalová akademie, TOM - turistický oddíl, Salinger, Městská policie - prventivní programy, MŠ v oblasti Slezské Předměstí
Mezinárodní spolupráce: 0
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Provozní doba ŠD.pdf (95,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh tříd.pdf (813,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, rukodělné, přírodovědné, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: 0
Konec výuky: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Lužická 1208
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 411 045
IZO:117100145
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Markovická 694
Obec: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 500 03
Kontakt na školu: Telefon: 495 411 045
IZO:102778558