Zde může být obrázek školy.

Základní škola Nová Paka, Komenského 555

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Nová Paka, Komenského 555
Adresa školy: Ulice: Komenského 555
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Ředitel:Mgr. Milan Schlögl
Kontakt na školu Telefon: 493 722 420
Email: skola@zsnovapaka.cz
Web: http://zsnovapaka.cz
IČ:49305620
RED-IZO:600092127
Zřizovatel:Město Nová Paka
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 555
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 01
Kontakt na školu: Telefon: 493 722 420
IZO:049305620
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 382
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 7.2.2015
Bezbariérový přístup: ano zcela
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Koncepce školy: Koncepce školy.pdf (555,3 KB)
Školní vzdělávací program: švp.zip (4798,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (163,4 KB)
Školní řád: Školní řád (upravil O. Kašpar).pdf (445 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA (3).pdf (1478,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, knihovna, chemie, cizí jazyky, výtvarná výchova, hudební výchova, biologie, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: ledová plocha, sportovní areál (atletika), v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola, Protidrogová prevence - vícedenní pobyty
Domácí spolupráce : SPedŠ Nová Paka, ISŠ Nová paka, SŠGaS Nová Paka, Policie ČR, Hasiči Nová Paka, MKS Nová Paka, MtŠ Školní Nová Paka, Městská knihovna
Mezinárodní spolupráce: Comenius - Španělsko, Velká Británie, Lotyšsko, Holandsko, Polsko, Turecko
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, sociálně znevýhodnění žáci
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh hodin družina.pdf (120,7 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, herna, školní dvůr, počítačová učebna
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 555
Obec: Nová Paka
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 509 20
Kontakt na školu: Telefon: 493 722 420
IZO:117300047