Logo školy

Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Boženy Němcové Jaroměř, Husovo náměstí 352, okres Náchod
Adresa školy: Ulice: Husovo náměstí 352
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Ředitel:Mgr. Josef Hovorka
Kontakt na školu Telefon: 491 812 630
Email: zsbn@zsbn.cz
Web: www.zsbn.cz
IČ:70926662
RED-IZO:600093913
Zřizovatel:Město Jaroměř
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Husovo náměstí 352
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 630
Fax: 491 811 334
IZO:102254745
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 620
Aktuální počet žáků: 503
Dny otevřených dveří (termín/y): Program školička pro děti z MŠ 2x měsíčně
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Koncepce školy: 000-KONCEPCE rozvoje školy2010.doc (852,5 KB)
Školní vzdělávací program: _SVP_ZSBN_2012_09.pdf (3560,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP-ŠD.doc (11974,1 KB)
Školní řád: 02 ŠKOLNÍ ŘÁD 2008+příl a dodat.doc (5568 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ 2012-2013.pdf (537,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, zeměpis, chemie, výtvarná výchova, ICT, knihovna, biologie, hudební výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, ledová plocha, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Cyklo kurz, plavání, bruslení, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Organizace školního dne-zvonění.doc (28,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Organizace školního dne-zvonění.doc (28,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Husova 287
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 812 630
Fax: 491 811 334
IZO:117400050
Školní klub
Adresa: Ulice: Husova 287
Obec: Jaroměř
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 551 01
Kontakt na školu: Telefon: 491 821 630
Fax: 491 811 334
IZO:168102692