Logo školy

Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258
Adresa školy: Ulice: Josefa Ressla 2258, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:PaedDr. Světlana Divecká
Kontakt na školu Telefon: 466 303 971
Email: info@zsjres.cz
Web: www.zsjres.cz
IČ:46496921
RED-IZO:600096106
Zřizovatel:Statutární město Pardubice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Josefa Ressla 2258, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 303 971
IZO:046496921
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 520
Aktuální počet žáků: 518
Dny otevřených dveří (termín/y): březen - bude upřesněno
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 5, 6, 10
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,40h (ranní družina od 6, 30h)
Začátek první vyučovací hodiny: 8, 00h
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2020 .pdf (109,2 KB)
Školní vzdělávací program: Škola+pro+vzdělání+sport+a+kulturu+-+pracovní+verze (9).pdf (1271,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.pdf (321,8 KB)
Školní řád: Příloha č. 2 klasifikačního řádu 1.9.2016.pdf (249,3 KB)
Příloha č. 1 klasifikačního řádu 1.9.2022.pdf (124 KB)
Klasifikační řád 2020 final.pdf (478,2 KB)
Školni řad 1.9.2022.pdf (299,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20-21 ZŠ Resslova.pdf (9406,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, biologie, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, plesy, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, besedy pro rodiče
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Mléko do škol, Recyklohraní, "Šablony"
Domácí spolupráce : OSPOD, Policie ČR, Městská policie Pardubice, Semiramis
Mezinárodní spolupráce: xxx
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: korekce VPU, logopedická péče, doučování, kroužky
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh_činnosti_2022_23.pdf (445,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy 2022-23.pdf (576,5 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, taneční, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, technické, turistické, zdravotnické, programování/robotika, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Josefa Ressla 2258, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:117500593
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Josefa Ressla 2258, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 303 971
IZO:102842655
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 - 34 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano