Logo školy

Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Litomyšl, T. G. Masaryka 1145, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: T. G. Masaryka 1145, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Ředitel:Mgr. Pavel Jirsa
Kontakt na školu Telefon: 461 612 356
Email: 3zs@lit.cz
Web: www.litomysl/3zs
IČ:47487275
RED-IZO:600100791
Zřizovatel:Město Litomyšl
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 1145, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 612 356
IZO:047487275
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 298
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.11.2018
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Škola zamčena, zvonek na školníka, hospodářku, školní družinu.
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55 hod.
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Koncepce dalšího rozvoje základní školy.docx (18,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP 2018-19-č.j.ZSTGM 53-2018.docx (705,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD_2017-18.docx (23,5 KB)
Školní řád: Školní řád_od 1.9.2018.doc (109,6 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, ledová plocha, bazén, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, turistický kurz lyžařský kurz adaptační kurz, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: -
Domácí spolupráce : spolupráce se středními školami (zapojení do jejich projektů), praxe studentů SPgŠ a VŠ na naší škole, spolupráce s hasiči a Policií ČR
Mezinárodní spolupráce: Partnerská škola Nowy Dwor Gdaňski Polsko - výměnné pobyty, projekt Edison - 4 ročníky po sobě
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, vodácký kurz, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: práce s logopedem a speciálním pedagogem, práce dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny, výuka dle individuálního programu, individuální příprava žáků na olympiády
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, ICT, hudební, turistické, technické, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 1145, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 612 330
IZO:117800449
Školní klub
Adresa: Ulice: T. G. Masaryka 1145, Litomyšl-Město
Obec: Litomyšl
Kraj: Pardubický
PSČ: 570 01
Kontakt na školu: Telefon: 461 612 330
IZO:169100715