Logo školy

Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Ředitel:Mgr. Mirka Pátková
Kontakt na školu Telefon: 465 424 335
Email: m.patkova@zs-jiraskova.cz
Web: www.zs-jiraskova.cz
IČ:00856878
RED-IZO:600104231
Zřizovatel:Město Vysoké Mýto
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 424 335
IZO:000856878
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 750
Aktuální počet žáků: 688
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum, periferie
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Koncepce školy: PRŠ ZŠ VM.docx (2459,9 KB)
Školní vzdělávací program: NOVÝ ŠVP 2019.rar (3398,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP PT.doc (538,6 KB)
ŠVP ŠD.doc (1694,2 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD - ŽK.docx (27 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2019-20.docx (9531,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: bez konkrétního zaměření - podpora jazyků, ICT a sportu
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, fyzika, ICT, chemie, praktické vyučování, výtvarná výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), bazén, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, spolupráce s nadací VIA - charitativní akce
Zapojení ve specifických programech: Zdravá 5, Zdravé zuby, Červená stužka, Světluška
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : předvánoční dílny s MŠ, sportovní dny pro MŠ, praxe pedagogické školy v Litomyšli, hasiči, spolupráce s ISŠT Vysoké Mýto - podpora technického vzdělávání, Spolupráce se SŠ a VOŠ stavební Vysoké Mýto - SKILL
Mezinárodní spolupráce: partnerská škola ve Spišské Belé - výměnné pobyty žáků
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, cyklistický kurz
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: individuální práce se slabšími žáky - pravidelné konzultační hodiny, doučování příchozích z jiných škol, práce s IVP
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog, logoped, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: vaření, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
ŠVP: ŠVP PT.doc (538,6 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: náměstí Pod kaštany 720, Litomyšlské Předměstí
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 424 330
Fax: 465 424 663
IZO:118000152
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jiráskova 317, Litomyšlské Předměstí
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 424 273
Fax: 465 424 663
IZO:102930295
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28-32Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: náměstí Pod kaštany 720, Litomyšlské Předměstí
Obec: Vysoké Mýto
Kraj: Pardubický
PSČ: 566 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 424 335
Fax: 465 424 663
IZO:150074727
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 28-32Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano