Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bohousová, okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Ulice: Bohousová 73
Obec: Záchlumí
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 86
Ředitel:Mgr. Bc. Petr Skulbaševský
Kontakt na školu Telefon: 465 629 174
Email: zsbohousova@obeczachlumi.cz
Web: zsbohousova.cz
IČ:75017725
RED-IZO:600104605
Zřizovatel:Obec Záchlumí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Bohousová 73
Obec: Záchlumí
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 629 174
IZO:102642401
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Aktuální počet žáků: 29
Dny otevřených dveří (termín/y): 10. října, další je plánován na léto 2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: matematické, sportovní, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Plavecká škola, Ovoce do škol
Domácí spolupráce : ZŠ Žamberk, umožnění praxe studentům pedagogických škol, PPP Ústí nad Orlicí (Pardubice), ČČK, Policie ČR
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, Florbalový kroužek, turistika
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: IVP ČJ a AJ
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Zájmové činnosti: turistické, hudební, sportovní, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, Sportovní sál., zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, Krásná příroda, čisté ovzduší. Podhůří Orlických hor.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Bohousová 73
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 629 174
IZO:118000641
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bohousová 73
Obec: Žamberk
Kraj: Pardubický
PSČ: 564 01
Kontakt na školu: Telefon: 465 629 174
IZO:169100065
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 23,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne