Logo školy

Základní škola a mateřská škola Damníkov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Damníkov
Adresa školy: Ulice: č.p. 25
Obec: Damníkov
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Ředitel:Mgr. Dagmar Habrmanová
Kontakt na školu Telefon: 465 394 135
Email: habrmanovad@centrum.cz
Web: http://www.zsdamnikov.cz
IČ:75017164
RED-IZO:600104851
Zřizovatel:Obec Damníkov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: č.p. 25
Obec: Damníkov
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 135
IZO:107589257
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 52
Aktuální počet dětí: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): 5. května 2021, 27.11.2021
Kritéria příjímacího řízení: kriteria – MŠ.pdf (290,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 240
Koncepce školy: Koncepce MŠ - 2020-22.pdf (399,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - 2020-2023.pdf (2756,6 KB)
Školní řád: 16. MŠ.pdf (744,1 KB)
Hodnocení činnosti školy: MATEŘSKÁ ŠKOLA - 2020-21.pdf (9992,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): vánoční a velikonoční výstavy, sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Mrkvička, Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky.
Domácí spolupráce: Spolupráce s rodiči, s obcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: č.p. 25
Obec: Damníkov
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 135
IZO:102718971
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Aktuální počet žáků: 137
Dny otevřených dveří (termín/y): 20. březen 2021, 27. listopad 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:40
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: ZŠ 2019 - 21.pdf (238,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP - 2019.zip (626,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP 2020-2023.pdf (801,9 KB)
Školní řád: 2. školní řád.pdf (789,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ - 1. část.pdf (9456,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, vánoční a velikonoční výstavy a koncerty, Slavnost slabikáře, karneval, školní akademie, atletický trojboj, Nejstarší s nejmladšími, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zoubky,Školní projekt (Mléko do škol a Ovoce do škol), Technohrátky, Recyklohraní
Domácí spolupráce : Spolupráce s rodiči, s policií, s obcí, s SPC a PPP, s okolními školami, Bílá pastelka (SONS), Tříkrálová sbírka,Společenství firem Lanškrounska
Mezinárodní spolupráce: Hnutí na vlastních nohou
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), 72 hodin (ČRDM), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: V rámci výuky ve třídách (interaktivní tabule), v počítačových učebnách.
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, technické, taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační místnost
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 25
Obec: Damníkov
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 135
IZO:118000403
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 60
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.00 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: č.p. 25
Obec: Damníkov
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Kontakt na školu: Telefon: 465 394 135
IZO:102930431
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 25,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 25
Obec: Damníkov
Kraj: Pardubický
PSČ: 561 23
Kontakt na školu:
IZO:181109344
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 25,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne