Zde může být obrázek školy.

Základní škola Sulíkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Sulíkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 13
Obec: Sulíkov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 62
Ředitel:Mgr. Petra Bednářová
Kontakt na školu Telefon: 516 462 935
Email: zssulikov@seznam.cz
Web: www.zssulikov.webnode.cz
IČ:71001981
RED-IZO:600106055
Zřizovatel:Obec Sulíkov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Sulíkov 13
Obec: Křetín
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 62
Kontakt na školu: Telefon: 516 462 935
IZO:102007241
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 16
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Neustále zamčeno - zvonek u vchodu
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Recyklohraní, Ovoce a mléko do škol, Zdravá 5
Domácí spolupráce : Okolní malotřídní školy, zřizovatel, rodiče
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup umožňuje nízký počet žáků
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy.xls (61,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: č.p. 13
Obec: Sulíkov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 692 62
Kontakt na školu:
IZO:181084406
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 13
Obec: Sulíkov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 62
Kontakt na školu:
IZO:181084481