Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Vanovice, okres Blansko, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Vanovice, okres Blansko, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p.130
Obec: Vanovice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 36
Ředitel:Mgr. Ivana Pfefrová
Kontakt na školu Telefon: 516 465 622
Email: zs.vanovice@email.cz
Web: http://www.skola-vanovice.net
IČ:75023407
RED-IZO:600106098
Zřizovatel:Obec Vanovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vanovice 130
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 36
Kontakt na školu: Telefon: 516 465 648
IZO:103031031
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 25
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): po domluvě s rodiči
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.25
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: výchova a vzdělávání předškolních dětí
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vanovice 130
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 36
Kontakt na školu: Telefon: 516 465 622
Fax: 516 465 622
IZO:102007292
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): po dodhodě s rodiči
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 277, 253
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce : tělovýchovná jednota, SDH Vanovice,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup, ICT
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, rukodělné, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Vanovice 130
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 36
Kontakt na školu: Telefon: 516 465 622
IZO:150078129
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.45 - 7. 30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.30 - 15.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, písemně do deníčku, telefonicky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Vanovice 130
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 36
Kontakt na školu: Telefon: 516 465 648
IZO:103255541