Zde může být obrázek školy.

Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Svitávka, okres Blansko, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Komenského 157
Obec: Svitávka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 32
Ředitel:Mgr. Aleš Antl
Kontakt na školu Telefon: 516 471 289
Email: zssvitavka@seznam.cz
Web: www.zssvitavka.com
IČ:70988617
RED-IZO:600106331
Zřizovatel:Městys Svitávka
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 157
Obec: Svitávka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 32
Kontakt na školu: Telefon: 516 471 289
Fax: není
IZO:102007799
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 360
Aktuální počet žáků: 188
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 7.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Mechanický školník
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: IDS JMK
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: školní družina - 6:30, ostatní žáci - 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje Základní školy Svitávka.docx (22,3 KB)
Školní vzdělávací program: Okno+poznání+9.pdf (1179,2 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.doc (164,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.doc (2291,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, praktické vyučování, chemie, fyzika, cizí jazyky, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Ovoce do škol, Školní mléko, Hasík, Ekoškola, Prevence Brno, Perspektiva technického vzdělávání, Primární prevence Letovice
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : ZŠ Knínice u Boskovic, ZŠ Skalice nad Svitavou, ZŠ Sebranice, ZŠ Vísky, MŠ Svitávka, MP Boskovice, Policie ČR Letovice, SPgŠ Boskovice - praxe studentů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení, turistika
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: Jsme škola rodinného typu, věnujeme se všem žákům (nadaným, žákům s SVP, zdravotně znevýhodněným, sociálně slabým).
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin 2020 - 2021.docx (19,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, přírodní učebna na dvoře školy
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 157
Obec: Svitávka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 32
Kontakt na školu: Telefon: 516 471 289
Fax: není
IZO:118100238
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 157
Obec: Svitávka
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 679 32
Kontakt na školu: Telefon: 608 947 652
Fax: není
IZO:103255770