Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Fanderlíkova 9a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Ředitel:Mgr. Jarmila Klímová
Kontakt na školu Telefon: 549 257 821
Email: msfanderlikova@seznam.cz
Web:
IČ:70435715
RED-IZO:600106934
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Fanderlíkova 9a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: 549 257 821
IZO:107601214
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 70
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3,11
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:30 - 16:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Koncepce školy: Koncepce 2018.doc (58,9 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP MŠ Fanderlíkova.docx (166 KB)
Školní řád: Dodatek ke školnímu řádu.docx (21,5 KB)
vs_22_17_skolni_rad.doc (299,6 KB)
Hodnocení činnosti školy: vlastní hodnocení školy 2019.doc (98,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Zdravý životní styl
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Mrkvička, Celé Česko čte dětem
Certifikáty škol: Mrkvička, Celé Česko čte dětem
Domácí spolupráce: ZŠ, Dětský domov Dagmar, Skaut, Sokol, praxe
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedie
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, web MŠ
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Fanderlíkova 9a
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: 549 257 821
IZO:103067710