Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Chalabalova 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 623 00
Ředitel:PhDr. Vladimír Moškvan
Kontakt na školu Telefon: 547 422 642
Email: vmoskvan@chalabalova.cz
Web: chalabalova.cz
IČ:48513245
RED-IZO:600108074
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-Kohoutovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Libušina třída 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 623 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 220 045
Fax: 547 382 747
IZO:107601699
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 120
Aktuální počet dětí: 117
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 6.30-17.00hod.
Měsíční poplatek/školné v Kč: 550
Školní vzdělávací program: ŠVP-2020-2025 -aktualizace k 1.9.2020.doc (1447,4 KB)
Školní řád: Školní řád 1.9.2020.doc (186,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Chalabalova 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 623 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 422 642
Fax: 547 382 747
IZO:048513245
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 460
Dny otevřených dveří (termín/y): bývají pře zápisem, v současné době neplánujeme
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: trolejbus č. 37, autobus č. 52
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP-2020-2021 aktuální.pdf (5282 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_školní družina _2020 - 2021.docx (47,3 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ a MŠ Chalabalova 12.docx (64,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019 - 2020.docx (50,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Pilotní škola pro výuku angličtiny MŠ a 1. a 2. ročník
Domácí spolupráce : Studenské praxe - spolupráce s MU,
Mezinárodní spolupráce: Vídeň, Bratislava , Bilbao
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, snowboarding
Metody čtení: čtenářské kluby, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Podané ruce, Spondea
Specifické formy podpory žákům: talentovaní žáci - projekt, žáci s podpůrnými opatřními (intervence, PSPP, doučování v rámci šablon a Podpora předškolního vzdělávání ve městě Brně,
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: v každé učebně dataprojektor,notebook
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, přírodovědné, badatelský, logiky, čtenářský
Místo pro trávení volného času: hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, atrium
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, bazén vedle školy
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Chalabalova 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 623 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 422 643
Fax: 547 382 747
IZO:118200313
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 17:0
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, družinové deníčky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Chalabalova 2
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 623 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 422 645
Fax: 547 382 747
IZO:103067035
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33 - 45 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Zdravá školní jídelna
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna-výdejna
Adresa: Ulice: Libušina třída 15
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 623 00
Kontakt na školu: Telefon: 547 381 249
Fax: 547 382 747
IZO:171101375
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 33 - 45 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Zdravá školní jídelna
Nápojové/potravinové automaty: ano