Zde může být obrázek školy.

Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Brno, Bednářova 28, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Bednářova 28
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 619 00
Ředitel:Vlastimil Černý
Kontakt na školu Telefon: 543 251 608
Email: cerny.v@seznam.cz
Web: www.zsb.cz
IČ:70435839
RED-IZO:600108538
Zřizovatel:Statutární město Brno, Městská část Brno-jih
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Bednářova 28
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 619 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 251 608
Fax: 543 251 608
IZO:102067007
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 240
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 49, 59
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.30 ŠD a 7.30 ostatní žáci
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, zahradní slavnosti
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: Školní poradenské centrum
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bednářova 28
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 619 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 251 608
IZO:118200593
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Bednářova 28
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 619 00
Kontakt na školu: Telefon: 543 251 608
IZO:181041731